Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250263
Sted- og lokalitetsnummer
180417-154
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1900 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejsystem. Vejsystem bestående af et bælte med mindst 9 hulveje og hjulspor orienteret VNV-ØSØ i let mod syd skrånende terræn syd for og parallelt med Ølstrupvej og syd for de to Markskel Høje, fredningsnr. 2502:16 og 2502:17. Vejsporene omfatter et areal, der er ca. 75 m bredt N-S og op til 255 m langt Ø-V. Seks af sporene er hulveje. To hulveje er op til 1 m respektive 1,5 m dybe og op til 3 m brede i bunden. De øvrige er op til 0,5 m dybe og godt 1 m brede i bunden. Fortidsmindefredningen omfatter hjulsporene og hulvejene indenfor et område, der i nord afgrænses af en linje 90 m syd for og parallelt med skellet mod Ølstrupvej, i syd af en linje 175 m syd for og parallelt med skellet mod Ølstrupvej, i øst af en linje 25 m V for skellet mod matr.nr. 10b Den Nordlige Del, No og matr.nr. 46 Degneboligen, Ølstrup, og i V af en linje 15 m Ø for skellet mod matr.nr. 2h Den Nordlige Del, No.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenEt bredt bælte af hjulspor i heden orienteret VNV-ØSØ parallelt med og indtil ca. 150 m syd for Ølstrupvej og de to gravhøje her. I den sydlige del er færdslen slidt ned til hulveje. Omtrent 9 af sporene/hulvejene er synlige for ikke fagfolk og forholdsvis uforstyrrede - et bæte ca. 75 m bredt i N-S og beliggende i den sydlige del. Besigtigelsen afbrudt pga. fuglejagt.
2016
Fundet på luftfoto - KulturstyrelsenFlere hulveje og hjulspor synlige i heden syd for Ølstrupvej og gravhøjene 2502:16 og 17
2016
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenMatr. nr. 10 d og 11g Den Nordlige Del, No (180406) og matr. nr. 5 v Degneboligen, Ølstrup (180417). Et bredt bælte af hjulspor i let mod syd skrånende terræn i hede parallelt med Ølstrupvej (VNV - ØSØ) syd for de to fredede gravhøje Markslelshøje, 2502:16 og :17). Hjulsporrene har en sporbredde på ca. 80 og 90 cm. I syd er de fleste spor slidt ned til hulveje (6 stk i et ca. 255 m langt og ca. 75 m bredt bælte målt i N-S), hvoraf en ses markeret som vej på det høje målebordsblad. Hjulsporene i den nordlige del af dette bælte er 0,8 til 1 m brede. Herefter mod syd en hulvej ned til 1 m's dybde og 2,5 til 3 m bred. 4 hulveje op til en halv meter dybe og 1,10 m brede. Sydligst en hulvej op til 3 m br. i bunden og op til 1,1 . 1,5 m dyb (antagelig den, der er vist på målebordsbladet). Nogle hjulspor (ældre/yngre?) anes i NØ-SV retning krydse hulvejsbæltets østlige del. Hjulsporene syd for højene er forstyrret af noget gravning/sandflugt i et cirkulært område mod vest og 1-2 rektangulære felter mod øst. Heden og sporene er bevokset med spredte fyr- og birkebuske.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links