Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250962
Sted- og lokalitetsnummer
180304-166
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2509:62 Hærvejen ved Hjorthøj. To systemer af hulveje og hjulspor krydsende bækravine på Sepstrup Sande. Det nordlige system består af to hulveje og hjulspor øst for ravinen, der deler sig til to x to hulveje og hjulspor i skrænterne mod øst og vest i ravinen og vest for ravinen. Det sydlige system består af fire hulveje + to hulveje samt hjulspor øst for ravinen, hvor de to hulveje drejer SØ-NV i ravineskrænten, som for-bindelse mellem den sydlige og nordlige overgang. Vest for ravinen er to hulveje med yderligere tre dybere hulvejsskår i ravineskrænten syd for. Vejforløbene, der næsten parallelt drejer i en bue, ØSØ-VNV øst for bækken og ØNØ-VSV vest for bækken, er op til 1-1,5 m brede i bunden og op til 1,5 m dybe. Der er 80-90 cm brede hjulspor i bunden af hulvejene. Beskyttelsen omfatter nævnte hulveje og hjulspor indenfor et område afgrænset i NV af skellet mod matr.nr. 17a Christianshede By, Bording, i NØ af en linje parallelt med og 250 m nordøst for skellet mellem matr.nr. 2aa og 7e Christianshede By, Bording, i SV af en linje i vestnord-vestlig forlængelse af skellet mellem matr.nr. 3d og 4g Sepstrup By, Them og i SØ af en linje mellem skelpunktet ”mellem matr.nr. 2aa, 2c og 2d Christianshede By, Bording, matr.nr. 1c Favrholt, Vrads og matr.nr. 4g Sepstrup By, Them” og skelpunktet ”mellem matr.nr. 7e og 8i Christians-hede, Bording og matr.nr. 3d Sepstrup By, Them”. Hulvejene afgrænses af deres øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenML4-5-37: Enkelte men tydelige spor ned i dalen.
2017
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenBesigtigelse: 2 nærmest parallelle forløb af af hulveje og hjulspor på fyrregroet lynghede og i græsklædte skrænter på hver side af bækravine (bækken udtørret). En nordlig overgang med 2 hulveje med hjulspor imellem øst for ravinen delende til 2 x 2 hulveje og hjulspor i skrænten mod øst og vest i ravinen og på heden vest for bækravinen. Den sydligere overgang består af 4 hulveje + 2 hulveje samt hjulspor øst for ravinen, hvor de 2 hulveje drejer NV-SØ-ned i ravineskrænten, som forbindelse til den nordlige overgang. I skrænten i ravinens vestside er to hulveje med yderligere 3 dybere hulvejsskår syd for. De to vejforløb drejer i en bue, ØSØ-VNV øst for bækken og ØNØ-VSV vest for bækken. Længere sydvest for bækken samles de to forløb i 4 hulveje orienteret NØ-SV. Samlingen er dog sløret af en nyere skovvej. Hulvejene er som dybest, 1,2 m dybe i bækravinens østskrænt og 1,5 m dybe i bækravinens vestskrænt. De er op til 1,5 m brede øst for bækken og op til 1 m brede i bunden, vest for bækken. Der ses hjulspor i bunden af flere af hulvejene, ca. 80-90 cm's akselbredde.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links