Østligste NNV-SSØ-gående hulvej set fra SSØ
.
Midterste NNV-SSØ-gående hulvej set fra SSØ
.
Midterste NNV-SSØ-gående hulvej set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350532
Sted- og lokalitetsnummer
190205-122
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1661 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tre parallelle NNV-SSØ orienterede hulveje med forløb gennem højgravplads på sydøstvendt skrænt med løvskov. Mod syd - nærmest vinkelret herpå – en VSV-ØNØ orienteret og mod øst skrånende hulvej. Alle beliggende på matr. nr. 38m Jernvedlund By, Jernvedlund. De tre parallelle hulveje er fra vest til øst henholdsvis ca. 33, 60 og 45 m lange og bredest/dybest i sydlig ende: ca. 5,25/1,2 m, 6,5/0,9 m resp. 6,0/0,7 m, mod ca. 3,0/0,3 m, 5,1/0,6 m resp. 3,5/0,3 m i nordlig ende. Alle bredder er målt ved øvre kant. Den vestlige og den midterste hulvej tangerer i sydlig ende vestlig resp. østlig side af gravhøjen med fredningsnummer 3505:15. Hulvejen på tværs af sydlig ende af de tre parallelle er ca. 42 m lang og som bredest/dybest ca. 5,1/0,7 m i østlig ende mod ca. 3,9/0,4 m i vestlig ende.

Undersøgelseshistorie

2013
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenRegistrering af et hulvejssystem forud for tinglysning af fortidsmindefredning. Det bevarede hulvej system består af: et ca. 42 m langt VSV-ØNØ forløb nord for og langs den udgravede del af gravpladsen, ca. 5,1 m bred og 0,7 m dyb på det bredeste/dybeste sted (i den østlige ende) og ca. 3,9 m bred og 0,4 m dyb på det smalleste sted (i den vestlige ende), tre parallelle NNV-SSØ forløb i nordlig tilknytning til hulvejen i VSV-ØNØ: den vestlige ca. 33 m lange hulvej løber i syd i vestlig kant af gravhøjen 190205-41/3505:15 øst for. Hulvejen er ca. 5,25 m bred og 1,20 m dyb på det bredeste/dybeste sted (i den sydlige ende mellem højene) og ca. 3,0 m bred og 0,3 m dyb det smalleste sted (i den nordlige ende), den midterste ca. 60 m lange hulvej deler i syd side med gravhøjen 190205-41 /3505:15 vest for. Hulvejen er ca. 6,5 m bred og 0,9 m dyb på det bredeste/dybeste sted (i den sydlige ende) og ca. 5,1 m bred og 0,6 m dyb det smalleste sted (i den nordlige ende), og den østlige ca. 45 m lange hulvej, der er ca. 6,0 m bred og 0,7 m dyb på det bredeste/dybeste sted (i den sydlige ende) og ca. 3,5 m bred og 0,3 m dyb det smalleste sted (i den nordlige ende). Det er kun tydeligt bevarede dele af vejsystemet, der er markeret på kortet. En evt. forbindelse mellem det øst-vestlige forøb og det østligste og midterste forløb af de nordsyd gående forløb foregår i relativt fladt terræn. Hulvejssystemet ligger i en gammel egetræbevoksning og var på registreringstidspunktet dækket af efterårsløv, hvilket gør, at målene kan være i underkant. Bredde er målt i øvre kant.
2013
Museal udgravning - Sydvestjyske MuseerMuseet foretog en mindre undersøgelse af den ene af hulvejene i forbindelse med den tidligere undersøgte tuegravplads ved Jernvedlund. Hulvejene ligger i dag i skov og er meget velbevarede. Der blev trukket en enkelt håndskovlet grøft i den nederste del af den østligste hulvej
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links