Oversigt VII ender i plantage, set fra S
.
Oversigt VI
.
Oversigt V
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903145
Sted- og lokalitetsnummer
180713-264
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulvej, orienteret i N-S i vestkant af hede og i syd i plantage på en nordvendt skråning på den østligste del af matr.nr. 26 Resen By, Resen. Hulvejen, der forløber over ca. 100 m mellem skræntens fod og top, er ca. 1,5 m bred i bunden og op til ca. 2,5 m dyb nederst i skrænten mod N. I brug som gang- og kreatursti, hvorfor bunden er trådt skæv.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro Museum1 hulvej i heden ved Kærgård Mølle og Bredkær Bæk. Orienteret omtrent nord-syd på en nordvendt skråning. Hulvejen er ca. 100 m lang og ligger i en kløft på 1083 m2. Den er 1-1,5 m dyb foroven og 2-2,5 m dyb forneden. Den er 1,5 m bred. Ligger i hede med græsningsarealer til køer. og ender i skov mod syd. Klædt i lyng, græs og bregner med enkelte træer på siderne. Fungerer som gangsti, hvorfor bunden er trådt skævt.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links