Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4230131
Sted- og lokalitetsnummer
050507-323
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterHulveje.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkHulvej fortsætter muligvis fra nordende mod øst ned ad bakken.
2015
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenEt flot hulvejssystem i Klinteskoven på Møn. Her har 4-5 veje skåret sig ned i skrænten, men systemet fortsætter op i skoven og løber parallelt med den nyere vej.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links