spor i skoven
.
spor i skoven set fra N
.
spor i skoven set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006153
Sted- og lokalitetsnummer
180209-796
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2006:153 Oldtidsveje. Fire hulveje på vestvendt skråning øst for Stubber Å. Tre parallelle hulveje er orienteret NØ-SV og forløber umiddelbart nordvest for gravhøjsrækken med fredningsnr. 2006:15-17. Hulvejene er op til 185 m lange, 1,5 m dybe, 1,5 m brede i bunden og 8 m brede for oven. En hulvej er orienteret ØNØ-VSV og forløber tæt sydøst for samme gravhøje. Hulvejen er 160 m lang, op til 1,5 m dyb, 1,5 m bred i bunden og 14 m bred for oven. Hulvejene gennemskæres af en markvej, der forløber N-S, parallelt med og vest for matrikelskellet mod matr.nr. 30b, Hjelm hede, Sevel. Fortidsminderne afgrænses af hulvejenes øvre kanter samt i øst af skellet mellem matr.nr. 5c og 30b, Hjelm Hede, Sevel, og i vest af skræntens nedre kant mod engen i ådalen.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumFlere tydelige og dybe hulvejsspor mellem højgruppe og Flynder Å
2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenNordøst for Sevel ved den gamle Skive landevej ved højene 800-802 er der både langs nord- og sydsiden af disse høje hulveje og vejspor i nordøstlig - sydvestlig retning. Hulvejene er tilgroede med især enebuske og egetræer. (Oldtidsvejen)
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumFire NØ-SV orienterede hulvejsspor langs gruppe på tre gravhøje. Den østlige del af sporene ligger i græsset areal, med enkelte Ene. Den vestligste del, hvor terrænet skråner kraftigst er løvskov - primært egetræer. Sporene er mellem 110-200 meter lange og 1-1,5 meter brede og 1-1,5 meter dybe.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links