set fra NV
.
set fra SV
.
set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190545
Sted- og lokalitetsnummer
180201-276
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejsystem. Vejsystem bestående af mindst 20 hulveje i vifteform i nordvest-vendt skråning i græshede på matr.nr. 1a og 1d Ejsing Hede, Ejsing. Vejsporene er orienteret NV-SØ og NNV-SSØ og samler sig mod Smalle Å i nordvest. De er op til 200 m lange, ind til 1,5 m dybe og 0,4-1,5 m brede i bunden. Mod nord og nordvest afskæres hulvejene af et yngre vejtracé, der for-løber i retning Ø-V, i vest drejende til retning ØNØ-VSV. Vejsystemet befinder sig indenfor et areal, der i nordvest afgrænses af skellet til matr.nr. 6f Ejsing By, Ejsing, i nordøst af en linje i ØSØ-VSV mellem i vest knækket på nævnte skel og i øst knækket på skellet mellem matr.nr. 1a og 2a Ejsing Hede, i sydøst af skellet mod matr.nr. 2a og i sydvest af den nordlige kant af Hvidemosevej.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenFlere vejspor/hulveje i hede nord for vejen til Hvidmose. Ses tydeligt fra landevejen.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumVifte af hulveje som drejer af og samles i NNV. Deler sig derfra ud i SØ-SSØ retning, med buede forløb. De omtrent 14 hulveje er mellem 60-200 meter lange, mellem 40-150 meter brede og omkring 50-150 meter dybe. Beliggende i græshede knap 120 meter fra Skivevej.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links