Oversigt hen over det nordligst hegnede areal, set fra Ø
.
Oversigt over det nordligst hegnede areal, set fra S
.
Oversigt set det sydligst hegnede areal, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
161017
Sted- og lokalitetsnummer
130917-143
Anlæg
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Brønd, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Marksystem, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

I et fredet område ved Østerbølle ligger resterne af en 2000 år gammel landsby, som har bestået af mindst ni langhuse og et antal småhuse. Tre huse blev gravet ud i 1937. Et af dem var brændt ned og gav på den måde et unikt øjebliksbillede af jernalderens dagligdag. Heldigvis var der ikke tegn på at dyr eller mennesker var brændt inde. Den østlige del af landsbyen er aldrig siden blevet dyrket som landsbrugsjord, og derfor kan resterne af husene stadig ses som jordvolde.

Original fredningstekst

Matr.nr. 2a m.fl, Østerbølle. Tingl.: Fredlyst ved kendelse afsagt af Fredningsnævnet for Viborg amt den 3. juni 1942 Areal på ca. 5 tdr. land med rester af huse fra ældre jernalder. Østerbølle, matr.nr. 2f: Hedeareal med husgrunde. Naturfredet 1942.

Undersøgelseshistorie

1937
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1967
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af markerede jernalderhuse og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links