Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
131095
Sted- og lokalitetsnummer
120803-76
Anlæg
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.); Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 1310-46, 45, 44, 95 Fredningsnævnskendelse af 23.1. 1954 OFN kendelse af 5.11. 1954. Hustomter og digevoldinger. NM I: Arealfredning af jernalders landsby og agre. Arealfredning gælder alle 4 sb.nr.

Undersøgelseshistorie

1937
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGræs og bevoksning på og omkring hustomterne og brolægningen blev ryddet og trimmet. Et mindre felt med brolægning blev afrenset. Slidskader på husvægge blev udbedret. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsdækkede hustomter og digevollinger i græsparcel i ager.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links