Hvidørevej 24 ligger på Hvidørevej 24 i Gentofte Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Christiansholmsfortet, der ligger under bygningen, er en del af det tidligere fæstningsanlæg, der blev opført i 1887-92 og nedlagt igen i 1920. Tidligere var der en vandfyldt grav omkring fortet, hvor Hvidørevej i dag løber. I 1940 bestilte Ellen Wanscher en villa oppe på fortet. De første tegninger tog udgangspunkt i et cirkelslag med kuppelformede lofter, men da krigen indtraf og der blev mangel på materialer, særligt jern, måtte arkitekten, Mogens Lassen, tænke hele planen om igen. Han forenklede konceptet til et kvadrat, og huset stod færdigt i 1942. Ved bygningens opførelse var alle gulve teglrøde, væggene hvidkalkede, mens lofter og søjler i stuen stod i ubehandlet træ. Mogens Lassen giftede sig i 1949 med Ellen Wanscher hvorefter han ændrede og forbedrede husets køkken. Da Ellen døde i 1967 overtog Ebbe Linnemann huset, og satte det i stand med Mogens Lassen som arkitekt. De røde gulve blev dækket med sorte skiferstave, forstuen fik en niche med fast bord og siddeplads, vaskerummets gruekedel blev erstattet med en vaskemaskine og ved skorstenen blev bygget en åben pejs i forstuen. Køkkenet fik et skiferbord og over komfuret tegnede Lassen et nyt ovenlys. I 1986 tegnede Mogens Lassen endnu en ombygning af køkkenet og badeværelset.

Beskrivelse

Bygningen ligger på toppen af Christiansholmsfortet med en lang, tilhørende trappe fra vejen. Bygningen ligger på et kvadratisk byggefelt, der er opdelt i skiftende bygningsvolumener og gårdhaver. Bygningens ydervægge er opført i gasbeton og træ, mens indervæggene er af teglsten. Bygningen er i én etage med fladt tag på den østlige del og rundbuet tag på den vestlige. Alle tagflader er dækket af tagpap med zinkkanter, og flere steder ses ovenlys samt to skorstenspiber. De fleste mure er hvidkalkede, dog med enkelte rødkalkede flader imellem. Gårdrummet, mod vest, er lukket af dybe mure med små nicher. I dette gårdrum findes husets hoveddør, der udgøres af en tofløjet, glat, blåmalet dør. Gårdrummet, mod øst, afgrænses af to lave brystningsmure mod øst og syd. Mod dette gårdrum har bygningen store glaspartier med skydedøre og hvidmalede skodder, der ligeledes kan skydes frem og tilbage. Bygningens øvrige vinduer varierer i størrelse og placering, men er alle tophængslede, hvidmalede vinduer med termoruder og sålbænke af zink. På nordsiden findes en hvidmalet, todelt stalddør. Indvendigt er grundplanen bevaret efter et enkelt system med en opdeling i femtedele, hver af tre meter, og hver med flere underdelinger. Forstuen og køkkenet ligger i den vestlige del under hvælvede lofter. Mod syd ligger en lang gang med adgang til tre soveværelser, toilet og bad og under denne del af huset findes en kælder. Den nordøstlige del udgøres af en stor stue, der har synligt bjælkeloft båret af kraftige træsøjler samt en fritstående pejs. I alle rum er gulvene af sorte skiferstave i faldende længder, og væggene er hvidmalede. Badeværelser, toilet og køkken har i store træk bevaret de opr. interiørs.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til villaens unikke placering på toppen af Christiansholmsfortet, hvorfra der er en fantastisk udsigt, og samtidig med har haven og gårdrummene en privat og ugeneret beliggenhed. Fortet giver et naturligt skrånende terræn til villaen, hvortil adgangsvejen ad den lange trappe er unik og charmerende. Hertil kommer udformningen af de to gårdhaver, der har en særdeles stor miljømæssig værdi med de omkringliggende mure, som danner læ samt giver associationer til gårdhaver i middelhavslandene.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Hvidørevej 24, knytter sig til bygningens beliggenhed oven på det tidligere fort samt til området langs kysten, nord for København, der udviklede sig til et fashionabelt kvarter i 1930'erne. Endvidere indskriver bygningen sig i det mangeårige projekt arkitekten, Mogens Lassen, havde med opførelsen af villaer omkring fortet. Ligeledes har bygningens funktionalistiske stil værdi, da det indskriver sig som et af denne periodes hovedværker og afspejler de nye arkitektoniske strømninger. Mange arkitekter var fra slutningen af 1920'erne inspireret af den schweiziske arkitekt Le Corbusier og hans hvide villaer og rene stil. Dette er særligt gældende for Mogens Lassen, der videreførte stilen i hans eget udtryk og blev en af tidens førende arkitekter for funktionalismen i Danmark. Funktionalismen forankrer sig i en enkel og geometrisk formgivning, herunder rette vinkler og hvide flader uden ornamenter, men med søjler og terrasser. Inspirationen og grundelementerne herfra ses tydeligt i Hvidørevej 24. Hertil kommer den kulturhistoriske værdi, der knytter sig til bygningens opførelse under anden verdenskrig, hvor byggematerialer var dyre. Dette aflæses tydeligt i den store stue, hvor gasbetonens karakter er tydelig. Samtidig viser interiøret Lassens tilpasninger gennem tiden, hvor han med nyere materialer og ønsker fra bygherren har tilføjet enkle ændringer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens stærke og enkle formsprog med hvide og røde flader, der giver en karakter af sammensatte skiver. I formen er det samtidig tydeligt at aflæse arkitektens anvendte metode "form follows function". Dette vil sige, at bygningskroppen er skabt efter de indvendige rum og funktioner, ud fra plan og snit, hvorefter facadens udseende er opstået ud fra den indre disposition. Inspirationen fra fortets arkitektur ses tydeligt i materialevalget, og ved brugen af røde og hvide farver samt i skodderne med lameller. Skodderne indgår samtidig som en del af bygningens fleksible løsninger. Den indvendige arkitektoniske værdi knytter sig til den åbne grundplan, der afspejler den funktionalistiske tankegang med rummenes interne forbindelse og enkle proportionering. Ligeledes aflæser man nemt den konstruktive opbygning, hvor søjler bærer det store, åbne rum. Den udtænkte funktionalitet ses ligeledes ved køkkenets kogeø med integreret pejs, samt de mange indbyggede skabe og bænke. De minimalistiske løsninger er gennemført helt ned til detaljerne omkring hængsler, dør- og vinduesgreb samt trappegelænder. De forskelligt placerede lysåbninger fremhæver rummenes form, og skaber harmoni og rumlig variation gennem hele bygningen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links