Faktaboks

Isaac Isaacsz
Født
1599, Amsterdam
Død
1649, Amsterdam
Titel
Maler
Nationalitet
Hollandsk
Virkested
Danmark, Holland, Belgien

Biografi

Værker udført til Danmark, eller som findes her: Drikkelag (1618, tegn. i stambog for Jeronimus Pleninger fra Nürnberg, Kgl. Bibl); Fest i et palads (1622, Stat. Mus. for Kunst, dep. Kronborg); Allegori på Øresund (1622, smst.); En gudinde fører en druknet helt mod himlen (tilskr., smst.); En konge, som modtager en fremmed stats sendebud (brændt 1859 på Fr.borg); Ceres, Proserpina og Hades, allegori på jorden (loftsmaleri, Rosenborg, Chr. IVs sengekammer); Neptun og Amfitrite, allegori på havet (som forannævnte); Phaetons fald (tilskr., Gavnøfonden); Harald Klaks besøg hos kejser Ludvig (1840, Skokloster, Sverige); malerier på Skokloster; grafik i Kobberstiksaml.

Isaac Isaacsz opholdt sig højst et par år i Danmark i Christian IVs tjeneste. Af denne blev han sendt til Antwerpen for at videreuddanne sig og måske endvidere for at være kongens konsulent og kontaktmand i det væsentlige europæiske kunstcenter, byen på den tid var. Fra opholdet i Italien i de tidligste ungdomsår spores en påvirkning fra den venetianske renæssance (Paolo Veronese) og tidens moderne strømninger (Caravaggio). Blandt de flamske forbilleder var det især Rubens' værker, der smittede af på hans kunst, som det ses i Øresunds-allegorien. Dele af dette billede er direkte kopieret efter dennes Foreningen af Jorden og Vandet fra ca. 1618 (Eremitagen, Skt. Petersborg). Også i allegorien over Havet i loftsmaleriet på Rosenborg er dette forlæg benyttet. I. var i sin figurstil desuden præget af kunstnere som Pieter Lastman, Claes Moeyaert og Pieter de Grebber. Denne udprægede eklekticisme skaber en vis usikkerhed med hensyn til tilskrivningerne af hans værker i Danmark. Han synes dog at have bidraget med nogle få værker til udsmykningen af "den lange sal" på Rosenborg og til den såkaldte serie af fædrelandshistoriske billeder.

Genealogi

Isaacsz., Isaac, 1599-1649, maler. Døbt 15.3.1599 i Amsterdam, ?1649 smst., begr. 3.7.1649 smst. (Westerkerk). Forældre: Maleren Pieter Fransz. I. og Suzanna Willemsdatter Craeyborn (Craiborn). ~1° 1627 med Clara Beckx fra Antwerpen, *ca. 1598, ?tidligst 1648. ~2 med Aefgen Davids, datter af David og Geertruit van Stralen.

Uddannelse

Lærte at male hos faderen, som fra 1607 boede i Helsingør; videreudd. i Italien, München og Antwerpen.

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links