Jægerspris Slotshave blev omkring 1670’erne beskrevet som en smuk barokhave med alléer, lysthuse, frugttræer, fiskedamme m.m. Parken, der senere omlagdes i mere landskabelig stil, har stadig en meget tydelig akse fra den store gårdsplads i syd, gennem slottet og den lindetræsomkransede plæne og videre nordpå med en lang, genplantet lindeallé.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotshaver

Se alle artikler om Slotte

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur