Jernbanebroer (2 stk.) ved Birkede
.
Jernbanebroer (2 stk.) ved Birkede
.

Jernbanebroer (2 stk.) ved Birkede ligger på Birkede-Dåstrup i Roskilde Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Jernbanebroen er placeret på strækningen Roskilde-Ringsted, hvor den sikrer forbindelsen mellem Birkede og Dåstrup. Jernbanebroen er en trefags bro opført i slapt armeret beton. Brofagene er cirka 10 meter lange, og broen har en bredde på 5,5 meter. Sceptrene er kvadratiske og er også opført i armeret beton, mens de cylinderformede afviserbjælker er af metal. Der er, af sikkerhedsmæssige hensyn, opsat køreledningsskærme samt isat autoværn og børnesikring i form af 4mm stålwire mellem sceptre og afviserbjælker. Jernbanebroen er opført i år 1854 af det engelske firma Fox Henderson & Lomp, derfor kaldes brotypen også for en Englænderbro, i forbindelse med etableringen af jernbaneforbindelsen mellem Roskilde og Korsør. I forbindelsen med elektrificeringen i 1980'erne blev sporene sænket for at give plads til opsætning af køreledninger og køreledningsskærme. Broen blev renoveret i begyndelsen af 2000-tallet.

Beskrivelse

Jernbanebroen er placeret på strækningen Roskilde-Ringsted, hvor den sikrer forbindelsen mellem Birkede og Dåstrup. Jernbanebroen er en trefags bro opført i slapt armeret beton. Brofagene er cirka 10 meter lange, og broen har en bredde på 5,5 meter. Sceptrene er kvadratiske og er også opført i armeret beton, mens de cylinderformede afviserbjælker er af metal. Der er, af sikkerhedsmæssige hensyn, opsat køreledningsskærme samt isat autoværn og børnesikring i form af 4mm stålwire mellem sceptre og afviserbjælker. Jernbanebroen er placeret på strækningen Roskilde Ringsted, hvor den sikrer forbindelsen mellem Birkede og Radhuse. Broen er opført som en cirka 25 meter lang trefags murbuebro med lysvidder på 4,8 meter. Brobuerne er af teglsten, mens pillernes fundamenter og dele af siderne er af bossagetilhugne granitkvadre. Rækværkets sceptre og afviserbjælker er af jern. Sceptrene er fæstnet i fint tilhugne granitblokke og der er opsat køreledningsskærme.

Miljømæssig værdi

Jernbanebroen ligger ganske diskret i landskabet, indrammet af tæt bevoksning. På begge sider af banen og på selve broen, stiger vejen. Stigningen kulminerer midt på broen, hvilket er med til at styrke oplevelsen af at passere jernbanen. Jernbanebroens miljømæssige værdi ligger i den ganske diskrete placering i landskabet, indrammet af træer og buske. På begge sider af broen stiger vejen svagt og den slår desuden et knæk for at krydse jernbanen vinkelret, hvilket er med til at forstærke oplevelsen af, at passere en bro.

Kulturhistorisk værdi

Jernbanebroen har stor kultur- og ingeniørhistorisk værdi, idet den er et interessant og meget velbevaret eksempel på det omfattende brobyggeri i armeret beton, som fandt sted i årene omkring 1920. Dertil kommer, at broen er en af ganske få bevarede jernbanebroer af denne type. Jernbanebroen har meget stor kulturhistorisk og ingeniørhistorisk værdi, idet den er en af landets ældste jernbanebroer, og tillige er en af ganske få bevarede, såkaldte Englænderbroer fra midten af 1800-tallet.

Arkitektonisk værdi

Jernbanebroens arkitektoniske værdi ligger i det stærkt konstruktive og konceptuelt skarpe udtryk, som viser sig i den gennemgående meget lette og luftige konstruktions spændvidder og flade buer. De flade buer giver et stærkt og meget helstøbt, visuelt udtryk. Hertil kommer de elegante detaljer, eksempelvis at afviserbjælkerne aftager i dimension nedefter. Endvidere kommer den armerede betons kvaliteter tydeligt til udtryk i den konstruktivt spændstige, og delvist rå og ubehandlede fremtræden. Jernbanebroens arkitektoniske værdi knytter sig til den massive og kraftfulde fremtræden i gule sten og granitkvadre. Udtrykket er solidt, men også elegant og detaljeret, idet kvadrene er bosserede og de gule sten er anvendt til at fremhæve de tre tøndehvælvede buer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links