Korbue mod syd. Kains offer.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1440 (1375-1475 Gotik, 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Kongstedværkstedet (o. 1425-1440) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber samt over bue.
.
Jakob den ældre og knælende stifter.
.

Kalkmalerierne i Ballerup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Jesu voksenliv og Kain og Abels historie. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Maria (Jesu moder), Gud (Vor Herre), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Jakob den Ældre (Apostel), Mikael (Ærkeengel), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Johannes (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Jørgen (Helgen, ridder), dyr, indvielseskors, engle, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, andre borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad, trappe, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, træ og busk, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Udsmykningen i kirkerum er fra to perioder, hvoraf den ældste, i korbuen, er ikonografisk interessant ved sit motiv, Kain og Abels offer. Den gotiske udmaling er væsentlig ved sit motivvalg, specielt scenerne relateret til Dommedag, den dobbelte forbøn, der er forholdsvis sjælden i dansk kalkmaleri. Kun svage uidentificerede rester af maleri er bevaret over hvælv. Dog er de bevaringsværdige, da de fortæller, at også triumfvæggen var udsmykket, muligvis samtidigt med de bevarede malerier i korbuen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Den generelle bevaringstilstand af malerierne i kor og skibs hvælv, triumfbue samt på korvægge er god. Enkelte steder er der imidlertid tegn på aktiv saltnedbrydning i mindre omfang. Eksempelvis på korets østvæg, i korets syd- og vestkappe samt i skibets 1. og 2. fags sydkapper. Saltskader bør undersøges og eventuelt forebygges. Malerierne er overvejende præget af Mads Henriksens hårde restaurering, og størstedelen af misfarvningerne kan tilskrives hans behandling. Malerierne er opmalede, og i store partier rekonstruerede. (Tilstand juni 2006). Over hvælv er bevaret farvespor på triumfvæg og sydvæg. På triumfvæg er overfladen nedbrudt af salte, men vedhæftning til underlag er god. Den generelle bevaringstilstand over hvælv er tilfredsstillende. (Tilstand juli 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Ballerup Kirke består af romansk kor og skib i groft kvaderbehandlede kampesten. Kor og skib overhvælvedes o. 1400. Vesttårnet, der er jævnbredt med skibet er opført o. 1525 på kampestenssyld og er nederst i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre og øverst i munkesten. Hvælvet i tårnrummet og trappehuset på tårnets nordside er samtidige med bygningen. På kirkens nordside er et sakristi og sideskib fra 1885-86. Sideskibets to østligste fag har samtidige hvælv, mens det vestlige fag, som ligger ud for tårnet, er uden hvælv og fungerer som våbenhus.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links