Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, i loftsrummet over hvælv. Malerierne er dateret til 1250-1450. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Blovstrød Kirke forestiller apostle, skabelsen og syndefaldet, Eva, Adam (Det første menneske) og dyr.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er farvespor efter kalkmalerier på triumfvæg, syd- og nordvæg, men motiverne er uidentificerede. Forekomsten af disse fragmenter fortæller, at kirkeskibets vægge var udsmykkede inden hvælvslagningen og er derfor bevaringsværdige.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg registreret svage spor af maleri. Bedst bevaret på triumfvæg. Malerierne er udført på en kalksvumning, som er påført en puds, og denne puds har mange steder dårlig vedhæftning samt løse kanter. Flere steder er det farvebærende kalklag gået tabt, mens den underliggende puds er bevaret. Hvor skibets hvælv støder op imod vægge, er påført en cementmørtel, som er delvis strøget op på væggenes puds- og kalklag. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Blovstrød Kirke har romansk kor og skib og er bygget i rå og delvis kløvet kampesten, omkring vinduerne iblandet kridtsten. Både kor og skib fik krydshvælvinger i 1400-tallet, dog er skibets to fag måske lidt senere end korhvælvingen. Et tårn i vest med en formentligt samtidig krydshvælving er opført i munkesten på et fundament af kampesten. Ud for tårnet er et trappehus i syd. Tårnet er formentligt bygget i middelalderens sidste århundrede Et fladloftet våbenhus foran skibets syddør er formentligt eftermiddelalderligt. Kirkens udseende er i øvrigt præget af omfattende istandsættelser i 1800-tallet. Hele kirken står med blanke mure.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links