Siddende Jomfru Maria med Jesusbarnet, flankeret af engle med skriftsbånd.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1470-1480 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Helsingborgværkstedet (o. 1475).

Kalkmalerierne

Nådefader flankeret af engle.
.

Kalkmalerierne i Lillerød Kirke forestiller Marias historie og forhistorie, Jesu barndomshistorie og scener fra det nye testamente. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Anna (Jomfru Marias moder), Helligånden, engle og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), musetrappe og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. De nyfundne kalkmalerier i korets hvælv er den indtil nu eneste registrerede udsmykning udført af Helsingborgværkstedet i Danmark og er derfor meget vigtige for forståelsen af, hvordan dette værksted, som flere andre, arbejdede på begge sider af Øresund. Samme skabelonmalede roset findes både i Brunnby kirke og i Lillerød kirke. Motiverne Nådefader, Smertensmanden, Maria med barnet og Anna selvtredje er andagtsbilleder.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korets hvælv er fremdraget i 2010 og er delvist frilagte. Farvelaget er velbevaret, men i større partier er den oprindelige puds gået tabt. Der er en del revnedannelser.

Kirken

Lillerød Kirke består af dele af et romansk skib opført i kampesten og to senmiddelalderlige tilbygningerne af munkesten, nemlig et våbenhus af munkesten fra 1400-tallet og en vestforlængelse med sydvendt trappehus, næppe ældre end fra o. 1500,opført i munkesten med genanvendt kamp. Et tårn er rejst 1906-07 over koret, der sandsynligvis har en romansk kærne og som samtidigt blev skalmuret, samt en nyere tilbygning øst herfor. I sengotisk tid blev der i kor og skib indbygget henholdsvis ét og to krydshvælv, mens den sengotiske vestforlængelse af skibet er overhvælvet af et oprindeligt seksdelt hvælv. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links