.

Den romanske Uggeløse Kirke, som ligger markant på en bakketop i byens vestlige del, har til alle tider været synlig på lang afstand. I århundredernes løb er kirken blevet forsynet med flere tilbygninger, heriblandt tårnet.

.
Isefjordsværkstedet, der udsmykkede mere end 20 kirker i Sjællands nordlige del i tiden ca. 1460‑80, stod formentlig for en komplet hvælv- og vægbemaling i Lynge Kirke. I korhvælvets nordkappe (billedet) ses øverst Uddrivelsen af Paradis. Ærkeenglen Mikael jager med et sværd hævet over hovedet Adam og Eva ud med ordene, som i oversættelse fra latin lyder: »gå, I forbandede, for at dyrke jorden«. Herunder ses tv. Brodermordet, hvor Kain dræber Abel, og th. er Noa i gang med at bygge sin ark.
.

Allerød Kommune har fem kirker, hvoraf fire er fra middelalderen, mens en enkelt er fra slutningen af 1900-tallet.

De ældre kirker, Blovstrød, Lillerød, Lynge og Uggeløse, har alle en romansk kerne af hovedsagelig rå og kløvet kamp, dog i Blovstrød og Uggeløse med anvendelse af lettere forarbejdelige stenarter som kridt- og frådsten til udvalgte arkitekturdetaljer såsom vinduer, døre og hjørner.

I senromansk tid blev Uggeløse Kirkes skib udvidet mod øst og nyindrettet, idet der ganske usædvanligt blev opført en muret korbueskranke med tilhørende, træbygget lektorium. Også Lynge Kirke fik en senromansk udvidelse, dog mod vest. I koret findes en velbevaret kalkmalet udsmykning fra omkring 1460‑80 udført af det såkaldte Isefjordsværksted. Motiverne, der dækker vægge, hvælv og korbue, viser hovedsagelig gammeltestamentlige scener. Malerierne er suppleret af rankeslyngsornamenter og geometriske borter. I Lillerød Kirke ligner den senmiddelalderlige vestudvidelse med det udvendige trappetårn et ufuldendt tårnbyggeri, men det er uvist, om dette er tilfældet. Det nuværende tårn er opført 1906‑07 over det ombyggede kor i øst. En forgænger i form af en tagrytter på samme sted blev opført i 1722, men sidenhen ændret flere gange.

Meget lidt af kirkernes middelalderlige inventar er bevaret. Et krucifiks i Lynge Kirke er fra ca. 1450‑1500. Men der eksisterer en del træskærerarbejde fra 1600-tallet. I Lynge Kirke findes altertavle, prædikestol og stolestader, og også i Blovstrød Kirke har prædikestolen fra 1631 fornemme udskæringer. Her fandtes en indskrift på den nu forsvundne himmel over prædikestolen med initialerne for Frederik Urne, lensmand på Kronborg, samt årstallet 1631. Af senere inventarfornyelser fik Uggeløse Kirke i 1842 et nyt altermaleri af C.W. Eckersberg, og i Lynge Kirke prydes altertavlen af et maleri af A. Dorph fra 1868. Eckersbergs maleri er nu erstattet med en renæssancealtertavle fra Lundforlund Kirke, hvori der i 2009 er indsat et maleri af Anette Harboe Flensburg.

Engholmkirken er fra 1994.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker