Skabelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1480 (1375-1475 Gotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Adams skabelse , Evas skabelse og Formaningen.
.

Kalkmalerierne i Lynge Kirke – Allerød Kommune forestiller skabelsen og syndefaldet, scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, dagligliv og Kain og Abels historie. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Adam (Det første menneske), Anna (Jomfru Marias moder), Eva (Den første kvinde), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Morten (Helgen, biskop af Tour), Barbara (Helgeninde), Johannes Døber (Kristi forløber), Kain (Agerdyrker), Abel (Fårehyrde), Lilith (Adams første hustru), Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Noa (Noas ark), Johannes Patri (Stifter), Jacobus søn (Stifter), indskrifter, engle, dyr og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, ranke og blad, stjerne, knækbånd, musetrappe og sparre.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Meget vigtig udsmykning fra Isefjordsværkstedet, der viser dets mangfoldige motiver også fra det gamle testamentet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i koret og på korbuen er alle kraftigt tilsmudsede, og hvor malerier i forvejen står svagt, eksempelvis i nogle af fligene og på vestvæggen, lader motivet sig vanskeligt aflæse. Der ses endvidere jævnt fordelte punktafskalninger, som kan betyde, at hvælvet er saltbelastet. Der ses misfarvninger, hvoraf nogle kan skyldes fugtgennemtrængning af hvælvet. Disse vurderes dog at være af ældre dato. Malerierne er temmelig hårdt restaureret, men en del oprindeligt materiale vurderes bevaret. Der er opsat affugter i tårnrum. Affugtning kan på længerer sigt være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Lynge Kirke – Allerød Kommune har romansk skib med vestforlængelse fra 1200-tallet opført i kampesten med døre og vinduer i frådsten samt enkelte munkesten i forlængelsens vestmur. O. 1375-1450 erstattedes det romanske kor af et kor i munkesten med formentlig samtidigt sakristi mod nord – begge med samtidige hvælv. Korbuen fik i samme tidsrum sin nuværende form. Mod syd er et våbenhus fra 1500-tallet opført i munkesten og mod vest et tårn fra 1723 af gult tegl.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links