Sognepræst Harald Søbye var præst i Blovstrød og Lillerød Kirker fra 1948 og blev kendt for sine markante politiske standpunkter. Han tog initiativ til pinsemarchen fra Hillerød mod København d. 17. maj 1964, en march mod kapitalismen, NATO og kongehuset. Billedet er fra protestmarchen, hvor ca. 7.000 deltog. Søbye viede det første homoseksuelle par i 1973, før loven om registreret partnerskab var indført.
.

Religion og trossamfund i Allerød Kommune, 77,6 % af Allerød Kommunes indbyggere er medlemmer af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 75,9 % (2017). De fem sogne i kommunen hører under Hillerød Provsti, Helsingør Stift. Sognene er i dag samlet i fire pastorater.

Kendt er provsteretssagen mod Harald Søbye pga. hans politiske agitation fra prædikestolen. Han var præst i Blovstrød og Lillerød Sogne fra 1948, til han faldt i unåde og blev opsagt af kirkeminister Bodil Koch i 1964. Søbye havde fra prædikestolen angrebet stiftets biskop og undsagt kapitalisme, NATO, kongehus m.m.

Engholm Sogn med nybygget kirke fra 1994 er udskilt fra Lynge-Uggeløse i 1995. Ellers har der været tale om gamle folkekirkelige landsogne med traditionel kirkelighed omkring kirke og præstegård. Nutidens urbanisering har imidlertid betydet etablering af selvstændige sognegårde med mange aktiviteter, fx i Lillerød Sogn. Ungdomsarbejdet varetages bl.a. af kredsen FDF Allerød.

Vækkelserne kom langsomt til området, men har ikke været dominerende. Lige efter religionsfrihedens indførelse i 1849 med Grundloven var der generelt i Nordøstsjælland en del omrejsende baptister og mormoner, der søgte at hverve tilhængere, hvilket lokalt førte til folkekirkelige vækkelsesforsamlinger i Lillerød og Uggeløse Sogne i en kort periode. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (mormonkirken) har ligeledes til huse i kommunen og dækker hele Nordvestsjælland og dele af Vestsjælland. Kirkebygningen, der ligger i Lillerød, blev taget i brug i 1980. Indre Mission har siden 1992 haft missionshus på Aggebovej i Lillerød.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund