Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1225 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Brorstrup Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Dommedag, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), apostle, gestlige og verdslige stiftere og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette og mæander.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. På trods af at kun mindre dele af den senromanske udsmykning af formentlig hele skibet er bevaret, er den meget bevaringsværdig. Specielt på grund af triumfvæggens nedre scene, hvor en uidentificeret kvinde, muligvis en stifter, er gengivet bag ved den siddende Maria med Jesusbarnet. Hun er gengivet som jomfru med løsthængende hår og et lys i hænderne.

Malerierne på triumfvæg og skibets nordvæg er generelt set i en tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Brorstrup Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på en profileret sokkel. En sengotisk vestforlængelse af skibet var oprindeligt underdelen af et tårn. En tagrytter blev opsat herpå 1936. Et nordvendt våbenhus fra sengotisk tid blev samme år gjort til ligkapel. Det er opført i granitkvadre, munkesten og rå kampesten. Kor og skib står i blank mur undtaget vinduespartier og de øverste murpartier, som sammen med våbenhus og vestforlængelsen står hvidtede. Indvendig har kirken flade loft.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links