Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1539-1555 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Buderup Ødekirke forestiller indskrifter, våbenskjolde og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne draperier og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. De delvis afdækkede malerier befinder sig i ødekirkens skib og nordkapel. Kun våbenskjolde for formentlig Ivar Lykke samt en korsbæringsscene kan identificeres.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i både skib og nordkapel er kun partielt frilagde, og kalk-, farve- og pudslag er stedvist løse. Der ses enkelte sætningsrevner. Nordkapellets malerier har endvidere udbredte angreb af lyserøde bakterier. Der er opstået en revnedannelse omkring et rusten søm i murværk vest for vinduet. Smeltet stearin fra levende lys anbragt i vindue er løbet ned ad maleriet under vindue.

Kirken

Buderup Ødekirke stammer fra 1100-1200-tallet, hvor kor og skib i romansk stil er opført. Den upræcise sammenføjning af kor og skib tyder dog på, at de to bygningsdele ikke er opført på samme tid. Sydindgangen, som førhen var indgang for mænd, er bevaret. Derimod er nordindgangen, som var kvindeindgang, forsvundet ved tilbygningen af kapellet i skibets nord-vestlige side. Kapellet er formodentlig opført i midten af 1500-tallet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links