Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1400 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Skørpingværkstedet (o. 1375-1400).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Skørping Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse og kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Herodes Antipas (Landsfyrste), Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Judas Iskariot (Apostel), Kajfas (Ypperstepræst), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Nikodemus (Farisær), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. En af meget få højgotiske kalkmalerier bevaret i Jylland. Fremstillingen har mange og heraf nogle usædvanlige scener og detaljer fra Lidelseshistorien. Flere scener er ikke identificerede.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på skibets nordvæg er skæmmet af tilsmudsning, og i områder er der ringe vedhæftning mellem malepuds og underlag. Reparationer og retoucheringer er misfarvede.

Kirken

Skørping Kirke har romansk kor og skib i granitkvadre på skråkantsokkel. Skibet har bjælkeloft og koret sengotisk hvælv. Fra sengotisk tid er også tårnets hvælvede underdel i genanvendte granitkvadre og munkesten. Overdelen af tårnet er bygget eller stærkt ombygget i 1760. På skibets sydside er et sengotisk kapel til dels opført i genanvendte kvadre og med samtidigt hvælv. På skibets nordside et sengotisk våbenhus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links