Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og korsarm. Malerierne er dateret til 1490-1716 (1620-1750 Barok og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sæbyværkstedet (o. 1505-1525), Jenvoldh Murmester (o. 1512) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Dronninglund Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Julius Cæsar (Romersk diktator), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), Gud (Vor Herre), Moses (Arons bror), Gabriel (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), Achatius (Helgen, hærfører, biskop), David (Jødisk konge), Hadrian (Romersk kejser), Hektor (Trojansk prins), Josva (Jødisk hærfører), Karl den Store (Helgen, frankisk konge), Augustus (Romersk kejser), Ursula (Helgeninde, prinsesse), Johannes (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Abraham (Patriark), Alexander den Store (Makedonsk konge), Arthur af Camelot (Engelsk sagnkonge), Godtfred af Bouillon (Konge af Jerusalem), Isak (Patriark), Judas Makkabæus (Jødisk hærfører), Helligånden, vrængefigurer og masker, kampscener, engle, fabelvæsener og fantasivæsener, djævle, indskrifter, dyr og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, andre borter, andre ornamenter, topornamenter, strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, omvundet bånd, omvundet stav, blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, bånd, cirkelslag og bueslag, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Det rigt udsmykkede sydkapel har scener, som ikke kendes andre steder i Danmark og vidner om, at også verdslige fortællinger kunne anvendes i et kirkerum, her et nonnekloster, i den kristne kirkes tjeneste. Derudover er der i skibets tre hvælv en enkelt "murmesterbemaling" svarende til den i Torslev Kirke udført af Jenvoldh Murmesters værksted i 1512.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet på skibets vestvæg har partielt løstsiddende kalk- og farvelag. Derudover er der skader i malepudsen i maleriets nederste parti. Kirkens øvrige kalkmalerier er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Dronninglund Kirke var tidligere kirke for et benediktinernonnekloster. Kirkens ældste del er et senromansk skib i munkesten, der oprindeligt har været inddelt i to stokværk. Det er uvist om dette skib har haft selvstændigt kor. I sengotisk tid er skibets mure forhøjet og rummet overhvælvet med ottedelte hvælv. I samme periode er der øst for skibet opført to korsarme, som delvist er i genanvendte granitkvadre og har samtidige hvælv. Våbenhuset på skibets nordside er også sengotisk. I renæssancetiden opførtes et smalt vesttårn i mursten og mod øst tilføjedes et langhuskor.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links