På kirkens facademure er rester af en unik blændingsdekoration med rundstavsprydet sokkel og liséner, der glider over i rundbuer. Flere kragsten er udformet som ansigter, og mange sten er glaserede.

Udseendet i dag skyldes en ombygning i senmiddelalderen. Koret blev erstattet, og kirkebygningen udvidet med korsarme og overhvælvet. Ved vestgavlen opførtes et tårn, og på nordsiden blev tilføjet et våbenhus.

I kirkens nordre korsarm ses spor efter et muret galleri, og vinduesforholdene kunne tyde på, at der indvendig har været et galleri, hvor nonnerne på Hundslund Kloster har kunnet bevæge sig fra klosterfløjene til korsarmen. Ved en istandsættelse 1941-43 blev frilagt senmiddelalderlige kalkmalerier fra Sæbyværkstedet, dateret ca. 1500-25.

Den romanske døbefont og en klokke med årstallet 1493 udgør det middelalderlige inventar. Efter Reformationen erhvervedes nyt inventar, heriblandt en prædikestol i ca. 1580 og den store altertavle i ca. 1600. Herudover rummer kirken en del inventar fra Hirsholmene Kirke samt det rige inventar, som Sophie Hedevig bekostede.

Vest for Dronninglund ligger Dronninglund Slot og Kirke smukt placeret i landskabet. Kirken er bygget som en del af det daværende Hundslund Kloster, men det slanke tårn er tilføjet i renæssancen af mursten i krydsskifte. Tårnet afsluttes med fire spidsgavle og et blytækket spir.

.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker