Den dømmende Kristus.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1550 (1375-1475 Gotik, 1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Martin Malers værksted (o. 1400-1420) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og langs bue fra ældste udsmykning.
.

Udsmykning på korbuen samtidig med korets nordvæg.

.

Kalkmalerierne i Flakkebjerg Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria Magdalene (Jesu ledsager), engle og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, strøornamenter, andre ornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, blomst (naturalistisk og stilistisk), træ og busk, cirkelslag og bueslag, krabbeblad, stjerne og trappe.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Tre udsmykninger i samme kirke. En senromansk, der står forholdsvis svagt på korets vægge og overvægge samt korbue, og Morten Malers værksted i korhvælvet, korbuen og skibets 1. fag. Den tredje udsmykning er malet som supplement både i kor og skib. Udsmykningen over hvælv på skibets vægge er sandsynligvis samtidig med udsmykningen i koret nede i kirken, og er derfor vigtig for forståelse af væggenes bemaling inden hvælvslagning.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Korets hvælvudsmykning er tilsmudset, men i øvrigt i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand. Malerierne på korets vægge er kraftigt tilsmudsede. På østvæggen er det fragmentarisk bevarede maleri vanskeligt aflæseligt. Den kraftige tilsmudsning af både øst- og nordvæg og maleriernes generelle bevaringstilstand fordrer derfor behandling. På nordvæggen skyldes tilsmudsningen blandt andet radiatorens placering under maleriet. Endvidere er der installeret belysning i begge sider af koret mod syd og nord, hvor lyset rettes direkte op på skjoldbuernes maleri. Dette vil medføre tilsmudsning og udtørring af maleriet. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en bevaringsplan for kalkmalerierne på korets vægge. Kalkmalerierne i skibets hvælv er som i kor tilsmudsede, og der er udbredte svindrevner. Der forekommer en del misfarvning, som formentlig skyldes fugt (Tilstand september 2006). Over hvælv er bevaret svage rester af maleri på skibets triumfvæg og farvespor på sydvæg og nordvæg. Overflader er nedbrudte af salte, og partielt på nordvæg forekommer tilsodning. Malepuds har en tilfredsstillende vedhæftning til underlag. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Flakkebjerg Kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvet kamp med hjørnekvadre. Koret er overhvælvet senest i første halvdel af 1400-tallet, skibet senere i middelalderen. De senmiddelalderlige tilbygninger er alle fra o. 1500 og hovedsageligt i munkesten, dog iblandet en del kampesten. Sakristi uden hvælv på korets nordside, vesttårn med samtidigt trappetårn mod nord og hvælv i tårnrummet samt våbenhus mod syd (vist oprindeligt kapel) med formentlig samtidigt hvælv. O. 1900 er opført et hvælvet kapel i moderne munkesten på skibets nordside og o. 1925 et ligkapel af små sten på tårnets nordside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links