Korbue mod nord. Scener fra Jesu barndomshistorie fra Bebudelsen til Maria og Josef finder Jesus 12 år i templet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1350 (1275-1375 Tidlig gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentik på triumfvæg.
.

Kalkmalerierne i Tårnborg Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie, Elisabeth (Johannes Døbers mor), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), indskrifter og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, imitationer, strøornamenter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), træ og busk, passerroset, stjerne, ranke og blad og palmette.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen i korbuen, som sandsynligvis er udført i første halvdel af 1300-tallet, gengiver den formentlig ældste fremstilling af Jesse rod i vore kalkmalerier. I Skåne findes motivet i Bjäresjö Kirke, malet i begyndelsen af 1200-tallet. Specielt scenen, hvor Maria og Josef genfinder Jesus efter at have ledt efter ham i tre dage i Jerusalem, er enestående i dansk kalkmaleri. Kombinationen mellem Jesu barndomshistorie og Jesse rod er også unik i dansk kalkmaleri. Derudover er der bevaret enkelte udsmykninger i korets to hvælv, sandsynligvis malet af to forskellige værksteder.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne er lettere tilsmudset. Mere end det måtte forventes efter så kort tid siden seneste rensning i 2012. Endvidere er opstået en mindre revne i korbue mod syd.

Kirken

Tårnborg Kirke er opført i munkesten. Kor og skib kan dateres til første halvdel af 1200-tallet. Omkring 1300 er tilføjet en korforlængelse med samtidigt krydshvælv. Det romanske kor synes næsten samtidigt at have fået indbygget et krydshvælv. Sakristiet på korforlængelsens nordside er sengotisk. Korbuen er blevet omdannet, formentlig i tidlig gotisk tid. Skibets tre krydshvælvinger stammer fra 1400-tallet. Trappehuset findes inde i selve kirken i nordvesthjørnet af skibets vestlige fag. Det sengotiske tårn med samtidig krydshvælv er yngre end sakristiet og benyttes nu som våbenhus. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links