En stor udsmykning af hvælvets top samt indskrift i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skuldelevværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.

.

Kalkmalerierne i Fårdrup Kirke forestiller indskrifter og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), krabbeblad, ranke og blad, bånd og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykning i skibets 1. fags hvælv er usædvanlig ved, at det kun er øverst i stjernehvælvet og ikke strækker sig nedad i hvælvet.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Fårdrup Kirkes oprindelige kor og skib er i romansk tid opført i kløvet kampesten med hjørnekvadre. O. 1500 blev koret ombygget og udvidet til samme bredde som skibet. Skibet blev ligeledes ombygget og fik to uens stjernehvælv, alt i munkesten. Et kapel ved det nuværende kors nordmur med samtidigt krydshvælv blev i 1400-tallet bygget i munkesten på kampestensfod. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv og trappehus mod nord samt et nordvendt sakristi med samtidigt tøndehvælv er begge opført i munkesten i 1500-tallet. Det sydvendte våbenhus er fra 1867. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links