Udsmykninger fra to forskellige perioder. Dekoration på ribber samt bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1475 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Orøværkstedet (o. 1390-1425), Kongstedværkstedet (o. 1425-1440) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Dommedag.
.

Korbue mod syd.

.

Kalkmalerierne i Sludstrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Matthæus (Apostel), Matthæus (Evangelist), Johannes (Evangelist), Markus (Evangelist), Lukas (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder), indskrifter, indvielseskors, engle, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, strøornamenter, andre ornamenter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, træ og busk, ranke og blad, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger fra henholdsvis Orøværkstedet og Kongstedsværkstedet. Orøværkstedet har dekoreret korhvælvets ribber og buer med en enkel ornamental udsmykning. I kapperne er mere end hundrede år senere malet evangelistsymboler af Kongstedsværkstedet, som også har udsmykket i andre steder i kirken. Alle malerier i kirken er opmalede.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i apsis og kor samt på skibets vestvæg er tilsmudsede, men derudover ses synlige angreb af lyserøde bakterier i varierende grad. Partielt forekommer saltskader i korets sydvestvendte flige, på korets nordvæg under skjoldbue samt i et mindre område på skibets vestvæg. Saltskaderne er ikke omfattende, men aktive og kan skyldes utætheder ved inddækninger eller tagskader. Mikrobielt angreb kan skyldes klimatiske forhold, som bør undersøges. Misfarvningerne af reparationer er meget dominerende, og en restaurering ville tilføre malerierne et mere harmonisk udtryk.

Kirken

Sludstrup Kirke har romansk apsis, kor og skib i rå kamp. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens hvælvene i kor og skib er fra første halvdel af 1400-tallet. Senmiddelalderlige tilbygninger i munkesten er sakristi på korets nordside med samtidigt hvælv, våbenhus mod syd (stærkt moderniseret) og gotisk vesttårn (afløste romansk tårn) med samtidigt hvælv og senere tilføjet middelalderligt trappehus mod syd. På skibets nordside er et kapel fra renæssancetiden i mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links