Fragment, tre siddende, kronragede personer, formentlig munke.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1215-1235 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Slots Bjergby Kirke forestiller andre personer og figurer. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Selvom scenen er uidentificeret, er fragmentet vigtigt i sammenhæng med de øvrige senromanske udsmykninger.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriet på skibets nordvæg er tilsmudset, og malepuds har partielt mistet vedhæftning til underlag. Endvidere skønnes det, at farvelag enkelte steder bør sikres. Der er anbragt stearinlys i stolegavle. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for maleriernes bevaring.

Kirken

Slots Bjergby Kirke er et langhus, hvis vestre del udgøres af et romansk skib i rå og kløvede kampesten med hvælv fra ca. år 1400, mens den østre del er et langhuskor i munkesten på kampestenssyld opført i 1400-tallet med tresidet østafslutning og samtidige hvælv. I år 1450-1500 er opført tre gotiske tilbygninger i munkesten: sakristi med samtidigt hvælv på korets nordside, vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet samt våbenhus på skibets sydside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links