Dommedag,

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1340-1360 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Hejningeværkstedet (o. 1350).

Kalkmalerierne

Dyr med menneskehoved.
.

Kalkmalerierne i Hejninge Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Kristoffer (Helgen, kæmpe), helgeninder, indvielseskors, Dommedag, moraliteter, fabler og talemåder, engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener og kampscener. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. En lidt enkel dekoration, der indeholder flere fragmenterede scener, som kan være svære at tolke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korbue og i skibets 1 fag er fortrinsvis skæmmet af smuds, medens maleriet på nordvæggen i skibets 2. fag er påvirket af de mange revnedannelser på den ubemalede, vestlige del af væggen. Malerierne på skibets vægge bør eftergås med hensyn til deres vedhæftning til underlaget.

Kirken

Hejninge Kirke består af romansk kor og skib opført i rå og kløvet kamp med hjørnekvadre og er overhvælvet formentlig i 1400-tallet. Efter hvælvslagning er koret i middelalderen forlænget mod øst med ét fag opført i genanvendte kampesten samt munkesten og med samtidigt hvælv. I senmiddelalderen har kirken fået våbenhus mod syd og nord (nu kapel) samt vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet - alle overvejende opført i munkesten. På tårnets nordside er i ny tid opført et trappehus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links