Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Fragment af Sankt Kristoffer med det lille Jesusbarn på skulderen.
.

Kalkmalerierne i Eggeslevmagle Kirke forestiller Kristoffer (Helgen, kæmpe) og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. På trods af at kun øvre del maleriet af Sankt Kristoffer er bevaret, er det vigtigt alene ved sin placering på sydsiden af østre pille i skibet, formentlig som udsmykning til et sidealter.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på skibets 1. fags østligste pille bærer præg af misfarvninger og fremstår tilsmudset.

Kirken

Sankt Kristoffers og Jesusbarnets hoveder med retoucheringer.

.

Eggeslevmagle Kirke består af romansk kor og skib opført af rå kamp iblandet frådsten. Hertil er bygget fire senmiddelalderlige tilbygninger en korforlængelse mod øst, sakristi ved korforlængelsens nordside, våbenhus mod syd og et vesttårn, der indeholder levn af et romansk tårn. Alle bygningerne er fortrinsvis opført af teglsten på kampestenssyld, dog er der store partier genanvendt kampesten i våbenhuset. Formodentlig ved midten af 1400-tallet blev der indbygget et krydshvælv i koret. Snart efter fik det brede skib overdækket af to rækker hvælv med tilsammen seks hvælv - to stjernehvælv og fire krydshvælv - båret af fire piller af forskellig form i kirkens midtakse. Korforlængelsen fra 1500-tallets begyndelse er overhvælvet med et samtidigt krydshvælv. Sakristiet og korforlængelsen er sandsynligvis samtidige, da de er muret i forband. Vesttårnet, der har sydvendt trappehus, har samtidigt krydshvælv. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links