Nordvægs 1. fag mod øst. Figur i arkade.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1375 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sønder Bjerge Kirke forestiller geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Om end kalkmalerierne er meget nedslidte, og motivet ikke har kunnet identificeres, fortæller de om kirkens udsmykning inden hvælvslagningen mod slutningen af 1400-tallet.

Over hvælv er på skibets nordvæg mod øst er bevaret maleri. Maleri har fortsat på den nu nedrevne triumfvæg, hvor et lille fragment er bevaret i det nordøstre hjørne. Bevaringenstilstanden er generelt set tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Det romanske skib er opført i rå og kløvede kampesten. I slutningen af 1400-tallet fik skibet to krydshvælv. Herefter er et langhuskoret med samtidige krydshvælv tilføjet i munkesten med bælter af genanvendte kampesten. Vesttårnet er ligeledes sengotisk og i munkesten med et samtidigt krydshvælv. Våbenhuset mod nord er derimod af nyere dato. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links