Kalkmaleri fra Stillinge Kirke

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1100-1515 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik, 1175-1275 Senromansk og 1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Kongstedværkstedet (o. 1425-1440), Karmeliterklosterværkstedet (o. 1510-1515), Bellingeværkstedet (o. 1495) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmaleri fra Stillinge Kirke
.

Kalkmalerierne i Stillinge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Marias historie og forhistorie, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Simeon (Gammel mand i templet), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Erasmus (Helgen, biskop), Johannes Døber (Kristi forløber), Peter (Apostel), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Josef (Marias trolovede/mand), Anna (Jomfru Marias moder), Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), Gabriel (Ærkeengel), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, strøornamenter, draperier, topornamenter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad, frugt og bær, tovsnoninger, cirkelslag og bueslag, stjerne, knækbånd, menneske, dyr og væsen, træ og busk og mæander.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Udsmykninger fra flere forskellige perioder. Heraf et vigtigt motiv fra Kongstedværkstedet og en fuld udmaling i dåbskapellets hvælv fra Jesu barndomshistorie. Over hvælv er kun meget få fragmenter af en romansk kronfrise bevaret. Den er med til at fortælle kirkens historie, at i det mindste triumfvæggen havde en romansk udsmykning inden hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmalerierne i kirkerum er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand (Tilstand juli 2015). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg og på den oprindelige triumfvæg, der nu er en del af kirkens skib. Fragmenternes kanter er partielt løse og bør sikres. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Stillinge Kirke har romansk skib opført i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre. O. 1400 er det oprindelige kor erstattet af et kor i hele skibets bredde, som er opført i genanvendte kampesten iblandet munkesten og med samtidige hvælv. Samtidig med koret er sakristiet på korets nordside opført i munkesten og har anlæg til et vist aldrig opført hvælv. I samme periode fik skibet hvælv, og korbuen blev formentlig udvidet. Våbenhus mod nord fra 1400-tallet opført i munkesten. Dåbskapel på korets sydside er opført o. 1475 i munkesten og med samtidigt hvælv. Sengotisk våbenhus mod syd i munkesten med ét skifte af kløvede kampesten over sylden og samtidigt hvælv. Moderne vesttårn.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links