Triumfvæg mod nord. Fire stående apostle med glorier under arkader.
.
Triumfvæg mod nord. Siddende Kristus i mandorla og tre apostle.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1240-1260 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Fodbyværkstedet (o. 1250).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Grønholt Kirke forestiller apostle, Kristus/Jesus (Guds søn) og andre personer og figurer. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen over hvælv, som sandsynligvis har dækket korets og skibets vægge inden overhvælvingen, er malet af Fodbyværkstedet. Værkstedets arbejder er i ornamentikken nært beslægtet med Strøbyværkstedets udsmykninger.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er på trods af velbevarede pudslag i kor kun fundet maleri på skibets triumfvæg og nordvæg. Mest velbevaret er maleri på triumfvæg. Malepuds er i det store og hele intakt, men sidder løs især langs revner og kanter. Der ses en del sætningsrevner især på triumfvæg mod syd. Her er i nyere tid foretaget reparationer med en cementholdig mørtel, som er ført ud over maleri. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Grønholt Kirke har romansk kor og skib opført i kampesten, dog er nogle steder benyttet granitkvadre, kridtkvadre og munkesten. Byggeriet er tidligst fra lige inden eller omkring 1200. Både kor og skib har fået indbygget krydshvælv, i koret først, derefter tre hvælvfag i skibet lige før eller omkring 1500. Et tårn i vest, med trappehus i syd, er opført i munkesten omkring 1500. Det har en samtidig krydshvælving. Et våbenhus med fladt loft og bygget i munkesten foran syddøren er også senmiddelalderligt. Kirken står hvidkalket bortset fra tårn og trappehus, som står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links