Korsbæringen.
.
Sankt Martin.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1390-1480 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Karlebo Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Kristus/Jesus (Guds søn), dyr, Morten (Helgen, biskop af Tour), apostle og helgeninder. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Isefjordsværkstedets udsmykning på korets nordvæg har en meget flot og detaljeret fremstilling af kampen mellem Sankt Jørgen og dragen. Det er også værd at bemærke, hvordan et genmuret vindue er blevet genstand for udsmykning, både på smigene og genmuringen.

Malerierne i korhvælv og på korvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Farvelaget i korhvælvets motiv er svagt bevaret med en del farvetab, hvilket skyldes, at maleriet tidligere har været frilagt. Bevaringstilstanden var derfor forholdsvis ringe, da maleriet blev genfremdraget.

Kirken

Karlebo Kirke er et langhus, hvis midterste del udgøres af et romansk skib fra begyndelsen af 1100-tallet opført i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre. I senromansk tid fik skibet en stor vestforlængelse i rå og kløvede kampesten. I perioden ca. 1225-75 blev kirken ombygget til korskirke, idet der blev opført korsarme ud for det ældste skib, og det oprindelige kor blev erstattet af et langhuskor. Alle tre tilbygninger er opført i munkesten, der nederst på koret er iblandet genanvendte kampesten, og var oprindelig planlagt med hvælv. Korets hvælv er fra ca. 1250-75 og hviler på hvælvpiller. Korsarmene er sammen med skibet overhvælvet o. 1400. Vesttårnet er i munkesten og opført i 1400-tallet med samtidigt hvælv i tårnrummet. Sakristiet på korets nordside er opført i nygotisk stil o. 1861.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links