Sparrer på ribber og musetrappe på bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1500 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Orøværkstedet (o. 1390-1425) og Højelseværkstedet (o. 1425-1450).

Kalkmalerierne

Geometriske borter på ribber og på og under bue fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Højelse Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Dommedag, dagligliv og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Samson (Jødisk helt), David (Jødisk konge), Salomon (Jødisk konge, prophet), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), indskrifter, Helligånden, engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, djævle, mænd, kampscener og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, topornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, arkitektur og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, musetrappe, ranke og blad, cirkel, firkant, rombe og trekant, stjerne, bånd, trappe og træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I korets og skibets hvælv er to udsmykninger. Den ældste består af geometriske borter på ribber og buer. Den yngste er malet i hvælvenes kapper. Kappernes malerier er malet af Højelseværkstedet og indeholder en velbevaret og detaljeret Skabelsesfremstilling, der indtil nu kun kendes tilsvarende fra to andre kirker.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Der forekommer en del fugtskjolder, blandt andet på skjoldbuens underflade mellem hovedskib og søndre kapel. Der forekommer i begrænset omfang aktive saltskader. Malerierne har udbredte angreb af røde bakterier. Der ses en del misfarvede ældre reparationer og retoucheringer. Endvidere større revnedannelser i gjordbuer.

Kirken

Højelse Kirke fremstår som et langhus, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib, som er bygget i kridtkvadre, overhvælvet i 1300-tallet og først senere forhøjet. Som erstatning for det romanske kor er senest o. 1450 opført en østforlængelse i vekslende skifter af kridtkvadre og munkesten med samtidige hvælv. Vesttårnets to nederste stokværk er fra 1300-tallet og bæltemuret af kridtsten og munkesten, mens dets hvælv og øverste stokværk er fra o. 1500. Sakristiet på korets nordside og kapellet på skibets sydside er begge sengotiske, opført i munkesten over kampestenssyld og med samtidige hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links