Bomærker i korets østkappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1550 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bomærke.
.

Kalkmalerierne i Herfølge Kirke forestiller bomærker.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I skibets hvælv er bevaret tre bomærker fra to forskellige perioder. Et af bomærkerne findes tillige i den nærliggende Gershøj Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i både kor og skib er kraftigt tilsmudsede, og der er mange revnedannelser, som kan indikere, at puds er løs.

Kirken

Herfølge Kirke er i romansk tid opført med kor og skib i kridtstenskvadre iblandet enkelte frådstenskvadre. Endnu i romansk tid tilføjedes et slankt vesttårn med samtidigt grathvælv, opført i kridtstenskvadre. Skibet fik i anden halvdel af 1400-tallet indsat to krydshvælv. O. 1500 blev det romanske kor afløst af et langhuskor, opført overvejende i kridtstenskvadre, og med to samtidige krydshvælv. På samme tid blev tårnet forhøjet i munkesten. Det sydvendte våbenhus er o. 1450 opført i munkesten. Et sakristi ved korets nordside med samtidigt krydshvælv er i 1522 bygget i bælter af munkesten og kridtstenskvadre. Tidligt i 1600-tallet er i tegl tilføjet et nordvendt kapel med samtidigt grathvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links