Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1475. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vollerslev Kirke viser geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Der er kun bevaret beskedne rester over hvælv efter en udsmykning omkring de genmurede vinduer samt meget få farverester andetsteds på væggene.

Over hvælv er bevaret maleri på skibets nordvæg. Malerierne er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vollerslev Kirke består af et skib fra romansk tid bygget i munkesten med delvis bevaret skråkantsokkel. De to indbyggede krydshvælv er fra sidste del af 1400-tallet. Omkring 1500 blev langhuskoret med samtidigt krydshvælv af munkesten med kridtstensbælter tilføjet mod øst. Næsten samtidig eller muligvis lidt før langhuskoret opførelse blev der bygget et vesttårn med samtidigt krydshvælv og våbenhus uden for syddøren. Kirken står hvidkalket bortset fra korets østgavl.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links