Sydvæg mod øst. Muligvis et hoved.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1275 (1080-1175 Romansk og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nordvæg mellem 1. og 2. fag. Udsnit mod øst med formentlig tre siddende personer.
.

Kalkmalerierne i Kirke Værløse Kirke forestiller andre personer og figurer. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Resterne over hvælv efter to udsmykninger, som sandsynligvis har stået fremme samtidigt, er vigtige for forståelse af kirkens udsmykningshistorie. Desværre har det ikke været muligt at identificere motiver.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret malerier på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne er generelt set tilsmudsede og en del steder er pudslaget gået tabt eller har mistet vedhæftning til underlag. Der ses en del mekaniske skader, som formentlig er sket i forbindelse med oprensning af hvælvlommer i skib. I skib er det nordøstre hjørne stærkt tilsmudset af sod fra kakkelovnsinstallation. Soden ses også på dele af nordvæg mellem 1. og 2. fag. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Apsis, kor og skib er fra romansk tid og bygget af kløvede kampesten iblandet kalkstenskvadre og detaljer i kridtkvadre. Apsiden bærer en samtidig halvkuppelhvælv. Koret blev fik et krydshvælv i første del af 1400-tallet. I samme periode blev vesttårnet opført i munkesten på kampestensfundament. Det har nordvendt trappehus og en formentligt samtidig krydshvælv. Skibets to krydshvælv er indbygget i sidste del af 1400-tallet. Det sydvendte fladloftede våbenhus synes tilbygget i 1600-tallet. Hele kirken står med blanke mure.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links