Barnemordet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1240-1559 (1175-1275 Senromansk og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Kregme Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Om end maleriet på korets nordvæg er stærkt opmalet i 1886 viser det en vigtig scene, Barnemordet, fra Jesu barndomshistorie.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på korets nordvæg har en del revnedannelser, og malepudsen har i større områder manglende vedhæftning til underlag. Rustent søm har tilsyneladende medført revnedannelser. Fugtskjold som følge af fugtvandring. Maleriet er fuldstændigt opmalet. Maleriet på korbuens søndre vange er tilsmudset.

Kirken

Kregme Kirke har romansk kor og skib fra 1100-tallet opført i kampesten med hjørnekvadre og iblandet enkelte blokke af jernal, kridt og frådsten, alt på en sokkel af kampesten. I slutningen af 1200-tallet eller begyndelsen af 1300-tallet blev korets mure og skibets indervægge kraftigt ommurede i munkesten, og kor og skib forhøjedes 1,5 m ligeledes i munkesten. I samme periode fik koret et tøndehvælv. Senmiddelalderlige tilbygninger opført i munkesten ca. 1500-50 er: Vestforlængelsen af skibet, våbenhuset på skibets sydside samt tårnet, der er rejst på korets norside og har kampestenssyld og samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links