Ribbekryds før restaureringen i 2014.
.
Korets østkappe før restaureringen i 2014.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1540-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Melby Kirke forestiller Johannes (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Lukas (Evangelist), engle, indskrifter, dyr, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), krabbeblad, ranke og blad, bånd, stjerne og frugt og bær.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Meget kraftfuld fortrinsvis ornamental udsmykning, som giver farve og karakter til kirkerummet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i både kor og skibs hvælv er alle særdeles tilsmudsede. På malerierne ses udbredte forekomster af pletter, især i koret samt skibets 1. fag, der tolkes som værende mikrobielle angreb. I skibets 2. fag mod syd er der punktvise afskalninger i evangelistsymbolet, som skyldes salte. Endelig skønnes de meget mørke skjolder i skibets 1. fags nordkappe at være opstået på grund af fugtindtrængning. Der ses endvidere flere steder i hvælvene mindre fugtskjolder. Der er udbredte revnedannelser i hvælvene, både svindrevner og større revner, hvorved puds i områder kan have en ringe vedhæftning til underlag. Malerierne bør istandsættes. I kor er opstillet en lysglobe. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. Kirken er konstant opvarmet til 18-20 grader, og der er opstillet affugter i tårnrum. Affugtning kan ligeledes være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Melby Kirke fremstår som et langhus, hvori indgår langmurene af et romansk skib fra 1100-tallet, som er opført i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre i granit, kridt og sandsten. Ca. 1200-1225 er skibet forlænget ét fag mod vest i munkesten. Det forlængede skib fik hvælv i 1300-tallet. Ca. 1400-50 forlængedes skibet yderligere mod vest med ét fag i munkesten på kampestenssyld og med samtidigt hvælv. I anden del af 1400-tallet erstattedes det romanske kor af et langhuskor med samtidigt sakristi mod nord, begge i munkesten og med samtidigt hvælv. Våbenhuset på den ædste vestforlængelses sydside er opført i munkesten i 1400-tallet, men kraftigt ommuret i nyere tid. Vesttårnet, der er jævnbredt med skibet, er fra kort før reformation i 1536 og opført i munkesten på kampestenssyld og med samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links