Scener fra Kristi lidelseshistorie under kølbuede og rundbuede arkader.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, tårn og hovedskib, loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1375-1475 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Tilstværkstedet (o. 1450-1475) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Uidentificeret scene.
.

Uidentificeret scene.

.

Kalkmalerierne i Odder Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Jesu voksenliv, Herodes Antipas (Landsfyrste), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder) og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur, draperier og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkelslag og bueslag, ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Udsmykningen, der har scener fra Kristi lidelseshistorie, har mange afdækningsskader og er efterfølgende blevet retoucheret i omfattende grad og har herved mistet meget af sin autensitet. Fragmenterne over hvælv står meget svagt og er svære at aflæse, bortset fra den lille del af kronfrisen, der er bevaret og fortæller, at udsmykningen må være malet af Tilstværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Bevaringstilstanden af kalkmalerierne i skib og tårn er generelt set tilfredsstillende. (Tilstand maj 2010). Over hvælv er svage farvespor på korets østvæg og muligvis vestvæg samt maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. På triumfvæg og skibets sydvæg sidder malepuds meget løs og er i fare for at falde af. Der ses saltskader, hvor overflade er nedbrudt. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor, skib og apsis daterer sig formentlig til anden halvdel af 1100-tallet. Apsis er dog ommuret 1868. De er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. O. 1500 er tårnet rejst ved kirkens vestende. Det er bygget af munkesten og genanvendte kvadre på et markstensfundament. Skråkantsoklen på vestsiden er genbrug og med samtidigt stjernehvælv. Hvælvingerne i den øvrige kirke udgøres af et krydshvælv i koret, mens skibet har tre fag stjernehvælv, som formentlig er indbygget mellem 1491 og 1520. Det nordvendte våbenhus er jævngammelt med hvælvslagningen. Det er opført i munkesten med store partier af kampesten, især i de nedre partier. Sydfløjen er rejst som gravkapel hen imod 1694 af genanvente kvadre og kampsten samt mursten. Desuden er der tøndehvælving samt gravkælder. Korets østgavl i munkesten samt det romanske granitbyggeri står med blanke mure, mens resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links