Mand med alterkalk i hånden, formentlig apostlen Johannes med kalk og slange.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1530-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Søllerød Kirke forestiller dyr og Johannes (Apostel).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Usædvanligt motiv og placering ved prædikestolen af en efterreformatorisk dekoration.

Bevaringstilstanden af maleriet i koret er generelt tilfredsstillende.

Kirken

Søllerød Kirke er et langhus, hvis vestlige ende udgøres af et romansk skib opført i kridtkvadre iblandet rå og kløvede kampesten og med hjørner af kvaderagtig tilhugget granit. Skibet er overhvælvet o. 1400. I sengotisk tid er det romanske kor erstattet af langhuskoret, som er opført i munkesten på syld af kampesten og med samtidige hvælv. Vesttårnet er formentlig fra slutningen af 1300-tallet og er opført i munkesten med samtidigt hvælv i tårnrummet. På tårnets nordside er et sengotisk trappehus. På skibets nordside er et gotisk våbenhus i munkesten og med samtidigt hvælv. Sammenbygget hermed er den nordre korarm fra o. 1700, der er i små gule sten og har samtidigt hvælv. I samme materiale er søndre korsarm fra 1767, der har to samtidige hvælv. Det nygotiske sakristi på langhuskorets nordside er opført i munkesten i 1930.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links