Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, sideskib og gallerietage. Malerierne er dateret til 1475-1775 (1475-1550 Sengotik, 1740-1775 Rokoko, 1620-1750 Barok og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vrejlev Kirke forestiller bomærker, dagligliv, dyr, indskrifter, våbenskjolde, engle og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, stjerne og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er kalkmalerier fra tre perioder. Hvælvene er udsmykkede med enkeltstående passerrosetter fra opførelsestidspunktet. Våbenskjoldene i arkadebuerne fra 1600-tallet giver vigtige oplysninger om kirkens ejerforhold. Jagtscenen fra 1700-tallet i nordre sideskib er enestående i dansk kalkmaleri.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i hoveskibets hvælv er tilsmudsede, og der forekommer mange revnedannelser. Under begge vinduer i nordre sideskib ses løbere af kondens, der har trukket snavs ned over malerierne. Gallerietagens kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Vrejlev Kirke, der tidligere udgjorde nordfløjen i et præmonstratensernonnekloster, var oprindelig opført som en romansk basilika i granitkvadre. I senmiddelalderen ombyggedes kirken til et toskibet langhus af hallekirketype, idet søndre sideskib blev nedrevet og nordre sideskibs mure forhøjet. Det romanske kor erstattedes af et langhuskor, der blev opført i forlængelse af hovedskibet og nordre sideskib. I samme periode indbyggedes stjernehvælv i hovedskibet og krydshvælv i sideskibet. Vesttårnet er ligeledes fra senmiddeladeren.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links