Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1250 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Bindslev Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, engle, Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Maleriet er et vigtigt vidnesbyrd om kalkmalede udsmykninger til sidealtre, deres placering, motivvalg og udformning. Derudover er denne Madonnagengivelse en af de ældste nord for Limfjorden.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på triumfvæggen mod nord er overvejende i en god bevaringstilstand, men der er i det nedre hjørne mod nord skader i kalk- og pudslag, som bør udbedres. Det bør endvidere undersøges, om der er aktive salte i det pågældende område. Maleriet er temmelig hårdt restaureret og har mange retoucheringer. En del af disse er eftermørknede. Der er partielt anvendt blyant til optrækning af linjer. Af æstetiske grunde bør det overvejes at foretage en fuldstændig genrestaurering af maleriet.

Kirken

Bindslev Kirke har senromansk kor og skib fra begyndelsen af 1200-tallet, som er opført i munkesten iblandet enkelte granitkvadre på en kvadersokkel. I senmiddelalderen er skibet forlænget mod vest med tykke mure med ansatser til et aldrig fuldført hvælv, hvilket tyder på, at forlængelsen var planlagt som underdel til det tårn, der først er opført i nyere tid. Våbenhus mod nord.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links