Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1575-1585 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Heltborgværkstedet (o. 1575-1600).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Jelstrup Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, dagligliv, indskrifter, Josva (Jødisk hærfører), Rahab (Skøge) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen, udført af Heltborgværkstedet, på korets sydvæg og de fire aftræk fra skibet samt nu tildækkede fragmenter, har været del af en total udsmykning af kirkerummet. De gammeltestamentlige motiver i koret fortæller om flittig brug af Christian III's bibel fra 1550 som forlæg. Mens israelitterne, der bærer Pagtens Ark har bibeholdt dragterne fra forlægget er soldaternes dragter moderniserede, så de følger samtidens mode.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriet på korets nordvæg er i en delvis tilfredsstillende bevaringstilstand. Der er dog i hovedmotivet et mindre område i gruppen foran bærere af Pagtens Ark med aktive salte. I arkadefeltet under hovedmotivet ses punktvise afskalninger i farve- og kalklag i et større misfarvet område. De store misfarvede plamager på undervæggen skyldes fugt og salte, men generelt forekommer der ikke aktive skader. Farve- og kalklag er i det store og hele stabile. Endvidere ses løbere, som muligvis kan være ældre konserveringsmiddel, der er misfarvet. De fire aftræk på vestforlængelsens nordvæg har alle beskadigede farve- og kalklag. Flest skader er formentlig opstået i forbindelse med aftrækningsprocessen, men der kan observeres enkelte opskalninger i farve- og kalklag, som kan skyldes spændinger i de rester af gulnet animalsk lim, som er efterladt på overfladen. Malerierne på korvæg og aftrækkene bør kontrolleres og eventuelt behandles.

Kirken

Kor og skib stammer fra romansk tid og er bygget af granitkvadre på en profileret sokkel og med flade lofter. En sengotisk vestforlængelse af skibet er oprindeligt underdelen af et tårn opført i munkesten og genanvendte granitkvadre. Af det sydvendte sengotiske våbenhuset af munkesten er gavlen fornyet i 1800-tallet. Kirkens kvadermurværk står i blank mur mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links