Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1510-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sæbyværkstedet (o. 1505-1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vrå Kirke forestiller Dommedag, dagligliv og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Kajfas (Ypperstepræst), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), indskrifter, engle, djævle, moraliteter, fabler og talemåder, Helligånden, dyr og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, passerroset, stjerne, cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. De dele af udsmykningen, som er bevaret på skibets nordvæg og i korets hvælv, vidner om, at hele kirken må have haft kalkmalerier malet af Sæbyværkstedet. I koret ses fremdeles en storslået Dommedag i tre af hvælvets kapper, mens vestkappen har en dødsscene svarende til den i Sæby kirke, som kun er delvis bevaret. Forlægget til scenen må have været en udgave af Ars moriendi. Af scenerne fra Kristi lidelseshistorie er Fodvasken forholdsvis sjælden, og mod sædvane er Pilatus gengivet stående med et vaskevandsfad i hænderne.

Kalkmaleriernes bevaringstilstand er generelt tilfredsstillende.

Kirken

Det romanske anlæg består af kor og skib opført i granitkvadre på skråkantsokkel. I koret blev indbygget en krydshvælving i gotisk tid, mens skibet fortsat har fladt loft. Det gotiske vesttårn er opført af genanvendte granitkvadre for neden og munkesten. Det øverste parti er ommuret 1760. Det sydvendte våbenhus synes middelalderligt, men er præget af senere ommuringer. Dets munkestensmure står til dels på en granitsokkel. Kvadermurene står i blank mur, mens tårnets munkestensmurværk samt våbenhus og vinduespartier er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links