Ved indvielsen af Kalundborg Sundheds- og Akuthus i 2014 blev husets CT-skanner fremvist for de borgere, der i dagens anledning havde valgt at besøge det nyopførte hus.
.

Kalundborg Sundheds- og Akuthus er et samarbejde mellem Region Sjælland og Kalundborg Kommune. I forbindelse med regionsdannelsen i 2007 og Sundhedsstyrelsens krav om færre men større sygehuse blev Kalundborg Sygehus lukket i 2012. For at borgerne ikke skulle have for langt til almindelige undersøgelser og behandlinger, blev der mange steder i landet oprettet sundhedshuse.

Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg har en skadeklinik, hvor mindre skader som fx insektbid, lette øjenskader og næseblødning kan blive behandlet. Klinikken er bemandet med specialsygeplejersker, men ikke med læger, og er åben i et begrænset tidsrum.

Ud over skadeklinikken kan man få foretaget røntgenundersøgelser af knogler og lunger samt CT-scanninger. Man kan ligeledes få taget blodprøver, donere blod samt ambulant komme til kontrol af medicinske sygdomme. Der er også mulighed for at konsultere en jordemoder.

På den kommunale del er der genoptræning efter operationer, sygdom og hjerneskader. Der er også mulighed for rygestopkurser og hjælp til livsstilsændringer.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg