Kalundborghallerne
.

Kalundborghallerne ligger på J. Hagemann-Petersens Allé 11 i Kalundborg Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Friis og Moltke vandt i 1975 1. præmien i totalentreprisekonkurrence. Kalundborghallerne er opført på et areal, som tidligere havde varierende bebyggelse mod Munkegade i middelalderbyen.

Beskrivelse

Kalundborghallerne er opført som en tilføjelse til den i 1963 ophørt hal, som ligger i den østlige del af Munkesøgade – ved overgangen fra Torvet. Denne del af anlægget er ikke omfattet af fredningen. Hallerne består af en stor boldbane, som er nedsænket i forhold til det omgivende terræn og tre svømmebassiner, som ligger i niveau med det omgivende terræn. Herimellem ligger et indgangsparti og mod syd en række mindre rum med forskellige funktioner (klublokaler, cafeteria, kontor og selskabslokaler, restaurant og køkken). I kælderen er omklædnings- og baderum til svømmehallen, en skydebane, et kondirum og depotrum.

Miljømæssig værdi

Kalundborghallernes miljømæssige værdi ligger i det store volumens eminente indpasning i den historiske højbys private og intime bebyggelseskarakter, og samtidige samspil med de større, mere monumentale og institutionelle byggerier mod nord. Ved sin intelligente læsning og bearbejdning af topografien, medierer anlægget således mellem to kulturmiljøer og byskalaer, og styrker derved begge miljøers særlige kendetegn

Kulturhistorisk værdi

Kalundborghallernes kulturhistoriske værdi knytter sig til anlægget som et fremragende eksempel på de mange offentligt tilgængelige idrætsanlæg, der blev opført efter 2. verdenskrig. Anlægget står dermed som et fysisk vidne på det danske velfærdssamfunds satsning på idrætten som et velfærdsgode. Velfærdssamfundets alsidige idrætsideal er manifesteret i de forskellige sports- og fritidsfunktioner som anlægget rummer, og ideen om idræt som en offentlig samfundsopgave – der skal komme alle borgere til gode – ses i den direkte adgang fra gaden, samt i bygningens åbne planløsning. Den åbne planløsning, der fysisk og visuelt samler alle funktioner under samme tag, understøtter endvidere den fællesskabsfølelse, som er en del af fundamentet for både den folkelige idræt og for velfærdssamfundet.

Arkitektonisk værdi

Kalundborghallernes arkitektoniske værdi relaterer sig overordnet til anlæggets hovedgreb, hvor de store volumener rumligt og udtryksmæssigt er tilpasset skrænten de ligger på og den omkringliggende arkitektur. Mod syd fremstår anlægget således med sin rytme, skala og svagt kurvede facade, der tilpasser sig Munkesøgades forløb, som et moderne svar på en traditionel købstadsbebyggelse. Mod nord fremtræder anlægget derimod som et stort, åbent og monumentalt offentligt anlæg, der i formsprog og udtryk modsvarer den øvrige bebyggelse. Hertil kommer den raffinerede og markante tagprofil, der fremhæver skræntens fald og binder de to facader sammen. Kendetegnende for anlæggets ydre og indre er endvidere en synlig konstruktiv enkelhed og ærlighed, der understreger interessen for de anvendte materialers tekniske og æstetiske kvaliteter. Den arkitektoniske værdi relaterer sig tillige til den rå og samtidigt omhyggelige materialebearbejdning og detaljering, herunder forskallingens stærkt grafiske struktur, de fritstående, cirkulære håndlister samt de hvide stafferinger omkring døre og vinduer. Gulvenes støbte betonfliser og lofternes plader af fiberbeton fuldender det gennemførte brutalistiske formsprog. I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den logiske og åbne planløsning med mindre rum mod syd og større haller mod nord, åbenheden mellem de forskellige funktioner samt til de lakerede limtræsrammer, der i samspil med beton- og fiberbetonpladerne, skaber de markante konstruktioner og store rumligheder. Herudover er det uhindrede vue fra 1. sal til sportsaktiviteterne samt vandspejlets placering i gulvniveau afgørende for anlæggets arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links