Oversigt - fra S
.
Oversigt - fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272847
Sted- og lokalitetsnummer
010108-32
Anlæg
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Forslag til fredningstekst: Kanal. Kanalen er anlagt mellem 1887 og 1928. Den ses ikke på ”det høje målebordsblad” fra 1887, men er med på ”det lave målebordsblad” fra 1928.Vandet fra ”Stenholt Indelukke” ledes ad 2 forskellige veje, såvel gennem vejkisten/stenkisten 2728:46 til Store Følstrup Dam, som via denne kanal, langs med og klods op af dammens NV-side. Lad os sige, at det er Følstrup Bækkens vand der nu fremføres i denne kanal. Fra ”Indelukkevej”, og de første ca. 60 m mod NØ, fremføres vandet i en 3 m bred lige kanal. Over de næste 50 m er kanalen gravet igennem et 4 m højt bakkedrag. De resterende ca. 470 m til dæmning 2728:43, snor kanalen sig mellem foden af bakkedraget i NV og Store Følstrup Dam mod SØ, kun adskilt fra dammen af en smal landtange. Kanalen er på strækningen ca. 2 til 2,5 m bred. Landtangen mellem kanalen og dammen er ca. 3,5 m bred og fra 0,5 til 0,75 m over vandspejlet i Store Følstrup Dam.Vandspejlet i kanalen ligger ved ”Indelukkevej” på samme højde som vandspejlet i Store Følstrup Dam. 110 m fremme er vandspejlet i kanalen 40 cm under vandspejlet i dammen, og falder så til ca. 1,5 m under dammens vandspejl, der hvor kanalen slutter ved dæmning 2728:43. Følstrup Bæk passage gennem dæmningens NV-ende og er rørlagt.Opstrøms, fra ”Indelukkevej” og mod SSV ud i ”Stenholt Indelukke” ses en bred lige kanal. (Hvor meget af den der kan regnes som fredede fortidsminde, må afgøres af KUAS ved lejlighed).

Undersøgelseshistorie

1994
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links